Cari Açık Nedir?

Cari açığın tanımı nedir?

Cari açık, bir ülkedeki mal ve hizmetler ticareti ile dış finansman akımları arasındaki farkı ifade eder. Genellikle dış ticaret açığı olarak da adlandırılan cari açık, bir ülkenin dışarıya daha fazla mal ve hizmet ithal etmesi ve dış finansman ihtiyacını karşılamak için yabancı sermayeyi daha fazla çekmesi durumunda ortaya çıkar. Cari açık, bir ülkenin ticaret dengesi ile finansal hesap arasındaki dengesizlik olarak da tanımlanabilir.

Cari açık genellikle bir ekonomik dengesizlik göstergesi olarak görülür. Bir ülkenin cari açığı yüksekse, bu durum dışa bağımlılığı ve borçlanma ihtiyacını artırabilir. Aynı zamanda cari açık, bir ülkenin ithalatının ihracatından daha fazla olduğunu gösterir ve bu durum da yerli üretimin azalmasına neden olabilir.

Cari açık, bir ülkenin ekonomik büyüme hızı, tüketim alışkanlıkları, yatırım seviyesi, dış ticaret politikaları, döviz kurları ve uluslararası piyasa koşulları gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu nedenle, cari açığın boyutu ve etkileri ülkelere göre farklılık gösterebilir.

 • Cari açığın başlıca sebepleri şunlardır:
 • Yüksek tüketim talebi
 • Artan ithalat
 • Düşük ihracat performansı
 • Yabancı sermaye girişi
 • Para politikaları
 • Tüketici tercihleri ve yaşam standartları

Bununla birlikte, cari açığın nedenleri ve sonuçları ülke koşullarına ve ekonomik politikalara bağlı olarak değişebilir. Önemli olan, cari açığın uzun vadede sürdürülebilir bir düzeyde tutulması ve dış ticaret dengesinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Cari Açık Sebepleri Cari Açığın Sonuçları
Yüksek tüketim talebi Artan dışa bağımlılık
Artan ithalat Borçlanma ihtiyacının artması
Düşük ihracat performansı Yerli üretimin azalması
Yabancı sermaye girişi Para biriminin değerinde dalgalanmalar
Para politikaları Ekonomik büyüme hızının düşmesi
Tüketici tercihleri ve yaşam standartları Dış ticaret dengesinin bozulması

Cari açığın sebepleri nelerdir?

Cari açık, bir ülkenin ihracatının ithalatından daha düşük olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda, bir ülke daha fazla mal ve hizmet ithal etmektedir. Cari açığın birden fazla sebebi olabilir. İşte cari açığın başlıca sebepleri:

 1. Yetersiz ihracat: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin talebinden daha az olması durumunda cari açık ortaya çıkar. Eğer bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlere talep düşükse veya diğer ülkelerle rekabet edemiyorsa, ihracat azalır ve cari açık artar.
 2. Artan ithalat: Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmet miktarının artması cari açığı olumsuz etkiler. İthal edilen malların fiyatları, bir ülkenin ödeyeceği döviz miktarını belirler. Eğer ithal edilen mal ve hizmetlerin maliyeti yükseliyorsa, cari açık artar.
 3. Yüksek dış borç: Bir ülkenin yüksek dış borcu da cari açığın bir sebebidir. Dış borç ödemeleri, bir ülkenin cari açığının artmasına neden olabilir. Eğer bir ülke dış borçlarını ödemekte zorlanıyorsa veya döviz ihtiyacı fazlaysa, cari açık büyür.
Cari Açığın Sebepleri
Sebep Açıklama
Yetersiz ihracat Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerin talebinden daha az olması
Artan ithalat Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmet miktarının artması
Yüksek dış borç Bir ülkenin yüksek dış borcu

Yukarıda bahsedilen sebepler, cari açık oluşumunu etkileyen ana faktörlerdir. Ülkeler, cari açığın olumsuz etkilerinden kaçınmak için çeşitli politika ve önlemler alabilirler. İhracatın artırılması, ithalatın kontrol altına alınması ve dış borçlarının yönetimi gibi politikalar bu konuda etkili olabilir.

Cari açığın sonuçları neler olabilir?

Cari açık, bir ülkenin dış ticaretinde ithalatın ihracattan daha fazla olması durumudur. Cari açığın sonuçları ise ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan çeşitli etkiler yaratabilir.

Ekonomik sonuçlar açısından, cari açık bir ülkenin dış borç yükünü artırabilir. İthalata olan bağımlılık nedeniyle dışarıya olan ödemeler artar ve ülke cari açığı finanse etmek için dış kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu da dış borçlanmayı ve ülkenin borç servisine olan yükünü artırabilir. Cari açığın artması aynı zamanda yerli üretimi olumsuz etkileyebilir. İthalatın daha ucuz olması nedeniyle yerli üretim rekabetçiliğini kaybedebilir ve sektörler zarar görebilir.

Sosyal sonuçlar açısından, cari açık işsizlik oranını artırabilir. Yerli üretimin kaybı nedeniyle işgücü talebi azalabilir ve işsizlik artabilir. Aynı zamanda cari açık, ekonomik istikrarsızlık yaratabilir ve enflasyonu tetikleyebilir. İthal mal fiyatlarının artması sonucunda enflasyon yükselir ve alım gücü düşer. Bu da ekonomik sıkıntıları beraberinde getirebilir.

Siyasi sonuçlar açısından, cari açık bir ülkenin dış ilişkilerini etkileyebilir. Dış kaynaklara olan bağımlılık, ülkenin dış politikasını etkileyebilir ve bağımsızlık seviyesini düşürebilir. Aynı zamanda cari açık, ülkenin ekonomik güvenliğini de tehdit edebilir. Dış borç yükünün artması ve ödemeler dengesinde sorunlar yaşanması durumunda darboğazlar oluşabilir, ülke mali krizlere yönelebilir.

 • Dış borç yükünün artması
 • Yerli üretimin kaybı ve işsizlik
 • Ekonomik istikrarsızlık ve enflasyon
Etki Alanı Sonuç
Ekonomi Dış borç yükünün artması
Ekonomi Yerli üretimin kaybı ve işsizlik
Ekonomi Ekonomik istikrarsızlık ve enflasyon

Rapor Et

OKU  Eksik İstihdam Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dışarıda Yerleşik Kişi Nedir?

Dışarıda Yerleşik Kişi Nedir?

Borsa Üyeleri Kimlerdir?

Borsa Üyeleri Kimlerdir?