Dinimizde Doğru Bilinen Hurafeler

İslam dini insanlara ve müslümanlara her zaman temizliği öğütleyen ve temiz olmalarını isteyen bir dindir. Bunun dışında ise islam akıl dinidir ve mantık ile hareket edilmesi gereken son semavi dindir. Kuran-ı Kerim’in farklı ayetlerinde ise Allah kullarına, siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? ve akıl sahipleri düşünmüyorlar mı? gibi ayetler ile öğütler vermekte ve akıllarını kullanmalarını emretmektedir. Allah bu ayetleri ile ise kullarına, doğru bilginin ne kadar önemli olduğunu anlamalarını ve düşünerek, doğruyu bulmalarını istemektedir. Bu durumun ise kendilerine faydalı olacağını anlatmaktadır. Doğru bulmak için ise müslümanlar, öncelikle Allah’ın son kitabı olan kuran-ı kerimi okumaları ve beraberinde ise, peygamberinin sünnetine tabi olarak, onun hayatını kendi hayatlarına tatbik etmeleri gerekmektedir.

Dinimizde Doğru Bilinen Hurafeler

Dinimizde Doğru Bilinen Hurafeler

Bu şekilde doğru bir yaşamın nasıl olacağını kendileri bizzat bu denilenlere uydukları sürece, kendi gözleri ile göreceklerdir. Çünkü Allah’ın kitabı ve peygamberin hayatı müslümanlara bir rehbet ve yol göstericidir. Doğruyu bulmaları içen gerekli olan kaynaktır. Fakat bu doğru kaynaklar bulunuyorken bazı insanlar, hurafe denilen bazı şeylere inanmakta ve bu inandıkları şeylerin doğru olduğunu sanmaktadırlar. Bu durum ise maalesef yanlıştır ve islam dininde olan bu hurafelere inanmamak gerekmektedir. Dinimizde doğru bilinen hurafeler ise kuran ve sünnet ışığında araştırıldığı zaman, yerinin olmadığı açık ve net şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden doğru bilginin ne kadar önemli olduğu, bir kez daha önem kazanmaktadır.

Dinimizde Doğru Bilinen Fakat Yanlış Olan Hurafeler Nelerdir?

İlim her alanda önemli olduğu gibi, dini alanda da son derece önemlidir. Allah insanlara akıl gibi son derece önemli bir nimet vermiş ve kendilerinin bir karar alırken, doğru mu? veya yanlış mı? yaptığını düşünmelerini istemiştir. Kaynak olarak ise kendi kitabı ile beraber, peygamberinin sünnetini ve hayatını takip etmelerini istemiştir. Müslüman olan fakat, dini ilim ve bilgi ile ilgili çok fazla bilgisi olmayan insanlar, maalesef dinimizde doğru olarak bildiği hurafelere inanmaktadırlar. Bu ise zamanla kendilerinde bir alışkanlık haline gelmekte ve yanlış ve dinde yeri olmayan bir şeyi ise, islam dininde yeri varmış gibi görerek inanmaktadırlar.
Bu ise başta imani durumu zedelemekte ve batıl bir inanç ile yaşamalarını sağlamaktadır. Bu yüzden son derece yanlış olan bu hurafeleri bırakmaları, iman açısından son derece önemlidir. Dinimizde doğru bilinen fakat yanlış olan hurafeler ise oldukça fazladır. İslam alimleri ise müslümanları bu yanlışlardan kurtulmaları için uyarmaktadır. Ülkemizin üst düzey dini danışma merkezi olan Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuda uyarılarda bulunmakta ve müslümanların bu doğru bildiği hurafelere inanmamalarını istemektedir.

İnsanların inandığı, doğru bildiği fakat yanlış olan bazı hurafeler ise şunlardır.

  • Ateşe su döküldüğü zaman cinin müslümanları çarpacağına inanmaları.
  • Geceleyin yemeklerin ve suyun üzerinin kapatılmaması durumunda, cinler tarafından o yiyeceklerin yenildiğine inanılması.
  • Geceleyin tırnak kesmenin iyi olmadığını ve kesilmemesi gerektiği inancı.
  • Geceleyin ıslık çalmanın, şeytanları çağırmaya işaret ettiğine inanılmaları.
  • Türbe ve yatır gibi bazı yerlerden insanların, ev ve araba gibi şeyler istemeleri ve istedikleri şeylerin bu şekilde olacaklarına inanmaları.

Doğru bilinen ama, yanlış olan hurafelerden bazılarıdır. Bu hurafeler dışında ise, nazar boncuğunun insanı koruyacağına inanmakta, son derece tehlikeli ve yanlış bilinen hurafedir. Bu hurafelerin islam dini ile uzaktan yakından alakası olmadığı gibi, peygamberin hayatında da yeri yoktur ve kendisi böyle şeyleri yapmamıştır. Ümmeti olan müslümanlara ise yapmamalarını öğütlemiştir.

Doğru Bilinen Fakat Yanlış Olan Hurafeleri Bırakmanın Faydaları Nelerdir?
Müslümanların doğru bildikleri bazı hurafelerden kurtulmaları, ilk başta doğru olan kaynak kuran-ı kerim ve peygamber hayatını okumak ile olacaktır. Bu doğru kaynakların iyi şekilde okunması, anlanması veya islam alimlerinden dinlenmesi, kendilerinin doğru bildikleri hurafelerden kurtulmalarını sağlayacaktır. Bu durum ise kendilerine oldukça fazla fayda sağlayacaktır. Doğru bilinen fakat yanlış olan hurafeleri bırakmak ise öncelikle müslümanın imanın daha güçlenmesini ve Allah’a olan inancının artmasını sağlayacaktır. Allah’ın kitabında ve peygamberinin hayatında yeri olmayan bu yanlış hurafeleri bırakmakla, Allah’ın emirlerine yerine getirme ve kendisinin sözünü dinleme şerefine nail olacak ve rızasını kazanacaktır.

Yanlış bildiği yoldan dönerekte, cevap kazanacaktır. Doğru sandığı ve yanlış olan hurafeleri bırakmak ise, günah olan şeyden uzaklaşmasını sağlayacaktır. Çünkü Allah müslümanlara bilgi dahilinde bir şeyleri öğrenmeleri için öğütlerken, müslümanlar ise Allah’ın kitabını okumadan yanlış olan şeyleri araştırmadan inanmaları ve hurafelerin peşinden gitmeleri, kendilerinin günaha girmesini sağlayacaktır. Bu yanlışlarından dönmeleri ise, kendilerinin günahlardan kurtulmalarını ve Allah’ın razı olduğu şekilde yaşamalarını sağlayacaktır.

Doğru Bilinen Ancak Yanlış Olan Hurafeleri Bırakmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?
Eskiden beri islam dinine her zaman az veya çok olarak hurafeler karışmış ve müslümanlar ise doğru olarak bildikleri bu şeyleri inanmışlardır. İnanmalarındaki en büyük neden ise, konu hakkında bilgilerinin olmamalı ve bilgisiz kalmalarıdır. Bilgisiz kalmaları ve dinin hurafelerine inanmaları ise kendilerinin günaha girmelerini sağlamaktadır. Bu durum ise kendileri için meşru bir şey değildir. Çünkü Allah akıl sahibi yaptığı ve akıl nimeti ile kendilerini şereflendirdiği kullarının, her zaman düşünmelerini ve doğru olan şeyleri okuyarak, hayatlarına tatbik etmelerini istemektedir. Bu yüzden bilgisizlik günah işlemeyi meşru kılmaz. Müslümanlar doğru bildikleri hurafeleri bırakmak için öncelikle Allah’ın kitabı olan kuran-ı kerimi iyi bir şekilde, tefsiri ile beraber okumaları ve anlamaları gerekmektedir.

Bununla beraber ise, müslümanlara her konuda yaşamı ile örnek olan Hazreti Muhammed’in (sallalahu aleyhi vesselem) hayatını çok iyi okumaları ve aynısını kendi hayatlarına tatbik etmeleri gerekmektedir. Tek doğru olan kaynak ise bu olduğundan, yanlış bildiği hurafeleri bu şekilde bırakacaklar ve doğru olan yaşam tarzını seçeceklerdir. Bu durum ise kendilerinin yanlıştan dönmesini ve sevap kazanmasını sağlayacaktır. Yanlış olan hurafelerden kurtulmanın reçetesi ile Allah’ın kitabı ve peygamberin hayatını okumak, öğrenmek ve hayata uygulamaları olarak tatbik edilmesidir. Bu şekilde müslümanların hem dünya hayatları daha huzurlu ve mutlu olacak, hem de doğru olarak yaşadıkları için, öldükten sonraki ahiret yaşamları daha iyi olacaktır. Allah’ın rızasını ise yanlış bildiği şeyleri bırakıp, doğru şeyleri yaparak kazanmalarını sağlayacaktır.

Rapor Et

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mutlaka Tüketmeniz Gereken Faydalı 4 Baharat

Mutlaka Tüketmeniz Gereken Faydalı 4 Baharat

Netflix İle Eğlenirken Yabancı Dil Öğrenmek

Netflix İle Eğlenirken Yabancı Dil Öğrenmek