Duran Varlık Nedir?

Duran varlık tanımı nedir?

Duran Varlık Tanımı Nedir?

Duran varlık, bir işletmenin uzun vadeli kullanım veya elde tutma amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerden oluşan varlıklara verilen isimdir. Duran varlıklar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereklidir ve genellikle bir yıldan daha uzun bir süre boyunca kullanılır veya elde tutulur. Bu varlıklar, işletmenin mülkiyetinde ve kontrolünde olduğu için uzun vadeli nitelik taşır.

Duran varlıkların başlıca türleri arasında taşınmazlar, makineler, teçhizatlar, ofis mobilyaları, araçlar, patentler, markalar ve ticari lisanslar yer almaktadır. Bu varlıklar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan kaynakları temsil eder ve genellikle işletmenin dolaylı veya dolaysız şekilde değer yaratmasına yardımcı olurlar. Örneğin, bir fabrikanın sahip olduğu üretim makineleri ve teçhizatları, işletmenin ürünlerini üretme yeteneğini temsil eder ve gelir elde etme potansiyelini artırır.

Duran varlıkların önemi ve kullanım alanları oldukça geniştir. İşletmeler için, duran varlıklar, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak, rekabette avantaj elde etmek, üretim kapasitesini artırmak ve genel olarak değer yaratmak için önemlidir. Örneğin, bir lojistik şirketi için, araç filosu, duran varlık olarak kabul edilir ve müşteri taleplerini karşılamada kritik bir rol oynar.

 • Duran varlıkların başlıca türleri;
 • Taşınmazlar
 • Makineler ve teçhizatlar
 • Ofis mobilyaları
 • Araçlar
 • Patentler, markalar ve ticari lisanslar
Duran Varlık Türü Kullanım Alanı Örnek
Taşınmazlar İş yeri veya depolama alanı sağlamak Ofis binası
Makineler ve teçhizatlar Üretim veya hizmet sunumu Üretim hattı makineleri
Ofis mobilyaları Çalışma ortamı sağlamak Masa ve sandalyeler
Araçlar Lojistik veya dağıtım Kamyongönderici.com’un teslimat araçları
Patentler, markalar ve ticari lisanslar Fikri mülkiyet haklarını temsil etmek Apple’ın iPhone markası

Duran varlıkların türleri nelerdir?

Duran varlıklar işletmelerin uzun vadeli yatırımları olarak tanımlanır. Bunlar, işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve büyümesini destekleyen varlıklardır. Duran varlıkların birçok farklı türü vardır ve her biri işletmeye farklı bir şekilde katkıda bulunur.

Birinci tür duran varlık gayrimenkullerdir. İşletmenin mülkiyetindeki arazi, bina ve fabrikalar gibi fiziksel varlıklardır. Bu tür varlıklar genellikle işletmenin ana faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereklidir ve işletme için uzun vadeli bir değer yaratır.

İkinci tür duran varlık makine ve teçhizatlardır. İşletmenin üretim sürecinde kullanılan makineler, araçlar ve ekipmanlar bu kategoriye girer. Bu varlıklar, işletmenin üretkenliğini artırmak ve verimliliği sağlamak için kullanılır. İşletme için uzun vadeli bir değer yaratır ve genellikle bakım ve yenileme gerektirir.

 • Duran varlıkların türleri
 • Gayrimenkuller
 • Makine ve teçhizatlar
Duran Varlık Türleri Açıklama
Gayrimenkuller İşletmenin mülkiyetindeki arazi, bina ve fabrikalar gibi fiziksel varlıklar
Makine ve teçhizatlar Üretim sürecinde kullanılan makineler, araçlar ve ekipmanlar

Duran varlıkların önemi ve kullanım alanları

Duran varlıklar, bir şirketin uzun vadeli değerini temsil eden varlıklardır. Bu varlıklar genellikle şirketin faaliyetleri için uzun süreli kullanılan ve beklenen değerler sağlayan varlıklardır. Duran varlıkların kullanım alanlarına gelince, şirketlerin işleyişi ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı sektörlerde ve amaçlar için kullanılabilirler.

Birçok farklı türde duran varlık bulunmaktadır. Bunlar arasında gayrimenkul, makineler ve ekipmanlar, fabrika tesisleri, taşıtlar ve teknoloji altyapısı gibi fiziksel varlıklar yer alır. Bunun yanı sıra, patentler, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan varlıklar da duran varlıklar kategorisine girer.

Duran varlıkların önemi işletmeler için birkaç yönden açıklanabilir. İlk olarak, bu varlıkların sahip olduğu değer şirketin mali durumunu ve performansını yansıtır. Yatırımcılar, şirketin sahip olduğu duran varlıkları analiz ederek şirketin değerini ve potansiyel getirisini değerlendirebilirler. İkincisi, duran varlıklar şirketin faaliyetlerine dayanak sağlar ve rekabet avantajı sağlamada önemli bir role sahiptir. Örneğin, bir fabrika veya teknoloji altyapısı sahibi olan bir şirket, üretim sürecini kontrol etme ve hızlandırma yeteneğine sahip olabilir.

 • Duran varlıklar şirketin itibarını artırır.
 • Duran varlıkların doğru şekilde değerlendirilmesi, finansal kararların doğru alınmasına yardımcı olur.
 • Duran varlıklar, şirketin güvenliğini ve istikrarını sağlar.
Duran Varlık Türleri Kullanım Alanları
Gayrimenkul Şirket merkezleri, üretim tesisleri, depolar
Makineler ve Ekipmanlar Üretim hattı ekipmanları, ofis ekipmanları
Taşıtlar Nakliye araçları, iş araçları
Teknoloji Altyapısı Bilgisayarlar, sunucular, ağ altyapısı

Rapor Et

OKU  Kullanım Fiyatı Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Borsa Emirleri Nedir?

Borsa Emirleri Nedir?

Dışarıda Yerleşik Kişi Nedir?

Dışarıda Yerleşik Kişi Nedir?