Finansal Kiralama Nedir?

Finansal Kiralama Temelleri

Finansal kiralama, işletmelerin maliyetleri düşürmek ve finansal esneklik sağlamak amacıyla tercih ettikleri bir finansman yöntemidir. Bu yöntemde, işletme belirli bir süre boyunca varlık kullanım hakkını finansal kiralama şirketine devreder ve bu süre sonunda varlığı geri satın alma veya yenileme seçeneğine sahip olur. Finansal kiralama işleminde, kiracı olarak adlandırılan işletme, kiraladığı varlık üzerinde kontrol ve tasarruf hakkına sahiptir.

Finansal kiralama işlemi, işletmelerin ihtiyaç duydukları varlıkları satın alma maliyetlerini düşürerek sermaye yatırımı yapmalarını önler. Bunun yanı sıra, varlık değerinin tamamının peşin ödenmesi yerine taksitler halinde yapılması da finansal kiralamanın avantajlarından biridir. Bu sayede işletmeler, nakit akışını daha iyi yönetebilir ve likidite sorunlarıyla karşılaşma riskini azaltır.

Finansal kiralama sürecinde, kiracı ve kiraya veren arasında sözleşme aşamasından başlayarak varlık teslimine kadar bir dizi adım izlenir. Kiracı, ihtiyaç duyduğu varlığı belirler ve finansal kiralama şirketi ile müzakereler yapar. Sonrasında sözleşme sürecine geçilir ve taraflar arasında anlaşma sağlanır. Sözleşme kapsamında varlığın teslim edilmesi ve kullanım süreci de belirtilir. Kiracı, varlığı kullanırken aynı zamanda belirli bir kira bedeli öder ve varlık üzerindeki riskleri taşır.

 • Kiralama sürecinde ihtiyaç duyulan varlığın belirlenmesi
 • Müzakerelerin yapılması ve sözleşmenin imzalanması
 • Varlığın teslimi ve kullanım süreci
 • Kira bedelinin ödenmesi ve risklerin taşınması
Avantajlar Dezavantajlar
Yüksek maliyetli varlıkların satın alınmasına alternatif bir yöntemdir. Kiracı, varlığı geri satın alma veya yenileme opsiyonu olmadığı durumda varlığı elinde tutma zorunluluğuyla karşılaşabilir.
İşletme, finansman ihtiyacını daha uygun taksitlerle karşılayabilir. Finansal kiralama işlemi uzun vadeyi kapsadığı için işletme, varlık üzerindeki mülkiyet hakkını geçici olarak kaybeder.

Finansal Kiralama Avantajları ve Dezavantajları

Finansal Kiralama Avantajları:

Finansal kiralama, işletmeler için birçok avantaj sunar. İşletmeler, ihtiyaç duydukları ekipmanları kiralamak suretiyle nakit akışlarını koruyabilirler. Bu, işletmelerin mali yapılarını güçlendirebilir ve sermaye yatırımlarında daha fazla esneklik sağlayabilir. Ayrıca, finansal kiralama ile birlikte gelen vergi avantajları da mevcuttur. Kiralama bedelleri genellikle vergiye tabi tutulmadığından, işletmeler vergi avantajından yararlanabilirler.

Bununla birlikte, finansal kiralama işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kredi süreçlerine göre daha az belge ve prosedür gerektiren finansal kiralama, işletmeler için zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca, finansal kiralama şirketi tarafından sağlanan teknik destek ve hizmetlerden de faydalanmak mümkündür. Bu da işletmelerin ekipmanlarının düzenli bakımını yapmalarını ve sorunları hızlı bir şekilde çözmelerini sağlar.

Finansal Kiralama Dezavantajları:

Finansal kiralama işlemi bazı dezavantajları da beraberinde getirebilir. Öncelikle, finansal kiralama seçeneği genellikle uzun vadeli bir taahhüt gerektirir. İşletmeler, sözleşme süresi boyunca kiralama bedellerini düzenli olarak ödemek zorundadır. Bu da işletmelerin finansal durumlarına ve nakit akışlarına bağımlı olmalarına neden olabilir.

Ayrıca, finansal kiralama işlemi, ekipmanın sahibi olma fırsatını ortadan kaldırır. Kiralanan ekipmanın sonunda işletmeye devri yapılmaz ve satın alma seçeneği genellikle sınırlıdır. Bu durumda, işletmelerin ihtiyaçları değiştiğinde veya ekipman eskidiğinde yeni bir kiralama anlaşması yapmaları gerekebilir. Bu da uzun vadede finansal kiralamanın maliyetini artırabilir.

Finansal Kiralama İşlem Süreci

Finansal kiralama işlem süreci, bir şirketin ihtiyaç duyduğu ekipmanları veya varlıkları kiralamak için izlediği adımları kapsar. Bu işlem süreci, hem kiracı hem de kiralayan tarafından çeşitli aşamalardan oluşur ve her aşamada belirli görevler ve belgeler gerektirir.

Bir finansal kiralama işlem süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Kiralama ihtiyacının belirlenmesi: Şirketin, belirli bir ekipmana veya varlığa ihtiyaç duyduğu belirlenir. Bu ihtiyaç, yeni bir makine satın alma ya da var olan bir varlığı kiralamak gibi seçeneklerle karşılaştırılabilir.
 • Finansal kiralama şirketinin seçilmesi: Şirketin kişi tarafından finansal kiralama hizmeti sunan şirketler arasından bir seçim yapması gerekmektedir. Bu seçim, şirketin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir finansal kiralama şirketini bulmayı içerir.
 • Kiralama anlaşmasının hazırlanması: Kiralama şirketiyle kiracı arasında bir anlaşma yapılır. Bu aşamada, kiracının ekipman veya varlık üzerinde sahip olacağı kiralama süresi, kiralama bedeli, ödeme planı ve diğer anlaşma detayları belirlenir.
 • Belgelerin imzalanması: Kiralama anlaşmasıyla ilgili belgeler, tarafların yetkilileri tarafından imzalanır. Bu, sözleşmenin resmi olarak kabul edildiği anlamına gelir.
 • Varlık temini: Kiralama anlaşması gereği, finansal kiralama şirketi, kiracıya ihtiyaç duyduğu ekipmanı veya varlığı temin eder. Kiracı, bu varlığı kullanmak için gereken tüm ihtiyaçlarını karşılayan belgelere sahip olur.
 • Kiracının ödemeleri başlatması: Kiralama anlaşması gereği, kiracı belirlenen ödeme planına uygun olarak kiralama bedelini ödemeye başlar. Bu ödemeler genellikle belirli aralıklarla düzenli olarak yapılır.
 • Kiracının varlığı iade etmesi: Kiralama anlaşması süresi sona erdiğinde veya anlaşma gereği, kiracı varlığı finansal kiralama şirketine geri iade eder.
Aşama Görev Belgeler
Kiralama ihtiyacının belirlenmesi Kiracının ihtiyaçlarını analiz etmek ve gereksinimlerini belirlemek İhtiyaç analizi raporu
Finansal kiralama şirketinin seçilmesi Uygun kiralama şirketini seçmek ve görüşmeler yapmak Kiralama şirketlerinin değerlendirme raporu
Kiralama anlaşmasının hazırlanması Anlaşma detaylarının belirlenmesi ve yazılı olarak düzenlenmesi Kiralama sözleşmesi
Belgelerin imzalanması Kiralama anlaşmasıyla ilgili belgelerin taraflarca imzalanması İmzalanan kiralama sözleşmesi
Varlık temini Kiracıya ihtiyaç duyduğu varlığın sağlanması Varlık temini belgesi
Kiracının ödemeleri başlatması Kiracının kiralama bedelini ödemeye başlaması Ödeme planı ve makbuzlar
Kiracının varlığı iade etmesi Kiracının anlaşma süresi sonunda veya anlaşma şartlarına uygun olarak varlığı geri iade etmesi Varlık iade tutanağı

Rapor Et

OKU  Lot Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fesih Nedir?

Fesih Nedir?

Fiyat Endeksleri Nedir?

Fiyat Endeksleri Nedir?