Gözaltı Pazarı Nedir?

Gözaltı Pazarı Tanımı

Gözaltı Pazarı Tanımı:

Gözaltı pazarı, finansal piyasalarda sıkça duyduğumuz bir terimdir. Gözaltı işlemleri, belli bir süre boyunca hisse senetlerinin alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir pazardır. Bu piyasada, hisse senetlerinin işlem gördüğü asıl piyasaya kıyasla daha az likidite bulunur ve işlemler genellikle belirli bir vadeli sözleşme süresi içinde gerçekleştirilir.

Gözaltı pazarı, genellikle borsa üstü işlemlerin yapıldığı bir platform olarak da tanımlanabilir. Bu işlemler, hisse senetlerinin alıcı ve satıcı arasında bir anlaşma ile gerçekleştiği, ancak asıl piyasada olduğu gibi halka açık bir pazarda gerçekleşmediği bir ortamda yapılır.

Gözaltı pazarında işlem gören hisse senetleri genellikle küçük veya orta ölçekli şirketlerin hisse senetleridir. Büyük şirketler genellikle ana hisse senetlerini borsada işlem görürken, daha küçük şirketler gözaltı pazarında işlem yapmayı tercih ederler. Bu nedenle, gözaltı pazarı genellikle işlem hacmi daha düşük olan şirketlerin hisse senetlerine odaklanır.

Gözaltı Pazarının Oluşumu

Gözaltı pazarı, finansal piyasalarda sıkça karşılaşılan bir konudur. Piyasada bazı yatırımcılar, belirli bir varlık üzerinde belirli bir süre içinde alım veya satım yapmak için seçenekler satın alırlar. Ancak, bu yatırımcıların bazı durumlarda bu seçenekleri kullanma niyetleri olmayabilir. Bunun yerine, başka bir yatırımcıya bu seçenekleri satar ve gelir elde ederler. İşte gözaltı pazarı tam da bu noktada devreye girer.

Gözaltı pazarı, bu tür seçeneklerin alınıp satıldığı yerdir. Bu pazar, üç ana katılımcıyı içerir: yazıcılar, alıcılar ve tacirler. Yazıcılar, ilk olarak bu seçenekleri yaratır ve satarlar. Alıcılar ise bu seçenekleri yazıcılardan satın alır. Tacirler ise, bu seçenekleri alıp satan aracı kurumlardır.

Gözaltı pazarının oluşumu, bu üç katılımcı arasındaki sürekli bir döngüyü içerir. Yazıcılar, yeni seçenekleri çıkarır ve bunları alıcılara satar. Alıcılar, bu seçenekleri satın alır ve gerektiğinde kullanmak için ellerinde tutarlar veya başka bir yatırımcıya satarlar. Tacirler ise bu işlemleri kolaylaştırır ve borsada alım satım işlemleri gerçekleştirirler.

Bu döngü, piyasada likidite sağlar ve yatırımcılar arasında işlem yapmanın kolaylaşmasını sağlar. Gözaltı pazarı, finansal piyasaların vazgeçilmez bir parçasıdır ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunar.

  • Yazıcılar: Bu katılımcılar, opsiyonları yaratır ve satışa sunarlar.
  • Alıcılar: Bu katılımcılar, opsiyonları yazıcılardan satın alır.
  • Tacirler: Bu katılımcılar, alıcılar ve yazıcılar arasında işlem yapmayı sağlarlar.
Yazıcılar Alıcılar Tacirler
Yeni seçenekler yaratır ve satarlar. Opsiyonları yazıcılardan satın alır. Alıcılar ve yazıcılar arasında işlem yapmayı sağlarlar.
Gelir elde etmek için seçenekleri satarlar. Gerektiğinde seçenekleri kullanır veya satar.

Gözaltı Pazarında İşlem Süreci

Gözaltı pazarı, finansal piyasalarda işlem gören bir güvenlik aracıdır. Bir işlem yapmadan önce belirli bir süre boyunca belirli bir fiyat seviyesinde kalacak bir finansal araç elde etmek için kullanılır. Gözaltı pazarı, yatırımcılara likidite sağlar ve risklerini azaltmalarına yardımcı olur.

Gözaltı pazarının oluşumu, likidite sağlamak ve piyasa fiyatından daha iyi bir fiyatla işlem yapmak isteyen katılımcılar arasında gerçekleşir. Bu işlem süreci, bir yatırımcının bir finansal aracı satın almak veya satmak istediğini beyan ettiği bir gözaltı pazarı emri ile başlar.

Gözaltı pazarında işlem süreci, belirli bir süre boyunca toplanan gözaltı pazarı emirlerinin eşleştirilmesini içerir. Bu süre zarfında, alıcıların ve satıcıların işlem yapmaya istekli olduğu belirli bir fiyat seviyesi belirlenir. İşlem süreci, en iyi fiyatı veren alıcıyla en iyi fiyatı sunan satıcının eşleşmesiyle sonuçlanır.

  • Gözaltı pazarında işlem gören finansal araçlar:
  • Hisse senetleri
  • Endeksler
  • Emtialar
  • Pariteler
Gözaltı Pazarında İşlem Süreci: Açıklama:
Gözaltı Pazarı Emirleri Alınır Yatırımcılar, bir finansal aracı bir gözaltı pazarı emri ile satın almak veya satmak istediklerini beyan eder.
Gözaltı Pazarı Emirlerinin Eşleştirilmesi Belirli bir süre boyunca toplanan gözaltı pazarı emirleri, en iyi fiyatı sunan alıcılar ve satıcılar arasında eşleştirilir.
İşlemin Tamamlanması En iyi fiyatı veren alıcıyla en iyi fiyatı sunan satıcının emirleri eşleştiğinde, işlem tamamlanır ve finansal araç sahipleri değişir.

Rapor Et

OKU  Ayı Tuzağı Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Günlük İşlem Nedir?

Günlük İşlem Nedir?

Giffen Paradoksu Nedir?

Giffen Paradoksu Nedir?